JANA ZEMKOVÁ

MARKETINGOVÉ A MEDIÁLNE SLUŽBY A RIEŠENIA

Zabezpečíme pre vás kompletné marketingové riešenia na kľúč, ale aj jednotlivé služby. Zorganizujeme eventy, teambuildingy či biznis tripy, zabezpečíme vašu participáciu na rôznych podujatiach, vytvoríme printové propagačné materiály, PR články, copywriting, grafiku, tlač. Spolupracujeme s overeným a profesionálnym tímom spolupracovníkov, s vynikajúcimi akreditovanými novinármi, kreatívnymi grafikmi, fotografmi, kameramanmi a réžiou. Vo všetkých smeroch dbáme na kvalitu realizácie a na vašu spokojnosť.

KOMPLEXNÉ MEDIÁLNE PORADENSTVO

Navrhneme  efektívne, overené a účinné riešenia, ktoré budú prispôsobené na mieru potrebám vášho biznisu. Vyberieme najvhodnejšie mediálne platformy s ohľadom na vašu cieľovú skupinu.
Kvalitný a dobre cielený marketingový plán je kľúčovým nástrojom pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoje podnikanie a zlepšovať svoje obchodné výsledky a podiel na trhu!

TVORBA FIREMNÝCH MATERIÁLOV

Pomôžeme zaujať vašich zákazníkov, obchodných partnerov a zvýšiť vašu prestíž prostredníctvom atraktívnych printových produktov. Navrhneme a kompletne pre vás spracujeme propagačné materiály, firemné časopisy, katalógy, výročné správy v najmodernejšom grafickom spracovaní, v trendovom layoute a vysokokvalitnej tlači. Vyznáme sa v kvalite tlače, výbere adekvátnych tlačových materiálov a v ponuke a službách tlačiarenských firiem

PREZENTOVANIE FIRMY, SLUŽBY, PRODUKTU

Ako prezentovať jedinečnosť vašej služby, produktu alebo firmy? Pri začínajúcej firme vám poskytneme cenné rady. Od nájdenia vhodného názvu spoločnosti, nájdenie originálneho pomenovania vašej domény, produktu a služby, navrhnem spôsob komunikácie – oslovenie vašich zákazníkov alebo obchodných partnerov. Naučíme vás, ako prezentovať (vás ako jednotlivca, firmu, produkt alebo službu), nájdeme pre vás jedinečnosť a originalitu vášho podnikania – spôsoby, ako sa odlíšiť od konkurencie, ako spracovať a komunikovať vaše obchodne ponuky. Vyškolíme vašich obchodníkov v obchodnej komunikácii.

VÝSTAVY, ODBORNÉ A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, SEMINÁRE

Vyberieme pre vás podujatia, semináre, odborné a spoločenské akcie, na ktorých sa oplatí participovať alebo zúčastniť (napr. vo forme sponzoringu, partnerstva alebo vašej účasti). Navrhneme kreatívny spôsob vašej prezentácie a dohodneme pre vás najvýhodnejšie podmienky. 

FOTOGRAFICKÉ A VIDEO SLUŽBY

Nikdy predtým nemal vizuálny obsah, video a kvalitná fotografia takú silu ako dnes. Dokáže predávať, presviedčať a meniť názory. Spolupracujeme s profesionálnymi kameramanmi, fotografmi a režisérmi, ktorí marketingové produkty tohto druhu zrealizujú pre vás kreatívne, vo vysokej kvalite a na formálnej i obsahovej profesionálnej úrovni. Zo skúseností vieme, že ak chcú firmy prezentovať svoje realizácie, materiály, výrobky, musia mať kvalitné fotografie. Ak je to napr. stavebná firma, dodávateľ okien, stolárska firma, dizajnér, výrobca kuchýň alebo developer, musí rátať s tým, že nestačí mať len fotky produktov, ale aj ilustračné fotografie, aby si zákazník vedel predstavil prvok ako súčasť celku. Kvalitná fotka výrazným spôsobom zvyšuje prestíž, atraktivitu i záujem o prezentovaný produkt, službu. Ponúkame vám fotografické služby pre: INTERIÉRY, EXTERIÉRY, ARCHITEKTÚRA, STAVBY KOMERČNÉ PRIESTORY, HOTELY, REŠTAURÁCIE, APARTMÁNY, NEHNUTEĽNOSTI, KRAJINA.

EVENT MANAŽMENT, TEAMBUILDINGY, BIZNIS TRIPY

Chcete zážitky a pritom naplniť obchodné ciele značky? Jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov, ktoré pomáhajú budovať meno značky sú eventy!

Okrem toho zorganizujeme pre vás, vašich zamestnancov alebo obchodných partnerov atraktívne teambuildingové a biznis tripy :

 • športové, letné, zimné;
 • na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku;
 • cyklo tripy, ski tripy, tursticke tripy, wellness tripy, vínne cesty, golfové tripy pre začiatočníkov i pokročilých; 
 • odbúranie stresu a zlepšenie koncentrácie, vitality a duševného zdravia (meditácia, osobný rozvoj, prechod žeravým uhlím, dýchacie techniky, otužovanie, technika WIM HOF…)
Cesty sú 3 až 4 dňové so sprievodným programom (sprievodca,  gastronómia, kultúra, horský vodcovia, prednášky…).
 

Cesty organizujeme pre menšie aj väčšie skupiny. Minimálny počet účastníkov je 9. Zabezpečíme certifikovaných inštruktorov, lektorov, horských vodcov a sprievodcov, rangerov…).

Program prispôsobujeme schopnostiam zúčastnených, ktorých rozdeľujeme do kategórii:
 • začiatočník,
 • stredne pokročilý,
 • pokročilý. 

TVORBA OBSAHU

Zabezpečíme kompletné žurnalistické práce, jazykové korektúry, preklady z AJ a NJ. Základným nástrojom komunikačnej stratégie je kvalitný obsah každého prezentačného materiálu, s ktorým vstupujete do komunikácie s verejnosťou.

SLUŽBA ZAHŔŇA:
 • TVORBU TLAČOVÝCH SPRÁV – Aby sa verejnosť a média dozvedeli o vašich aktivitách, novinkách a službách, vytvoríme pre vás tlačové správy s pútavým obsahom a dosahom na cielené komunikačné a mediálne kanály.
 • TVORBU ODBORNÝCH ČLÁNKOV – Účinné oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom profesionálneho spracovania textových podkladov do podoby odborných článkov v čitateľsky zrozumiteľnej podobe. Vďaka tomu sa komunikovaná informácia dostane bez reklamného charakteru ku konečnému zákazníkov i s dôrazom na efektivitu a zachovanie dôveryhodnosti informácie.
 • TVORBU REKLAMNÝCH SLOGANOV, UPÚTAVIEK – POVEDZTE TO SLOGANOM! – Reklamný slogan je rovnako dôležitý ako logo, názov firmy, produktu alebo služby a patrí medzi kľúčové prvky firemnej identity. Vytvoríme výroky, ktoré vás odlíšia od konkurencie, pomôžu vyzdvihnúť vašu kvalitu a originálnym spôsobom upútajú pozornosť vašich zákazníkov oveľa rýchlejšie ako samotný názov firmy, produktu alebo služby.
 • JAZYKOVÉ A ŠTYLISTICKÉ KOREKTÚRY – Profesionálny text, ktorý má reprezentovať vašu firmu, nemôže obsahovať preklepy a gramatické chyby. Pri práci s textami je nutné prihliadať na cieľovú skupinu, pre ktorú je text určený. Skontrolujeme vaše texty alebo ich upravíme do takej podoby, ktorá bude pre vašich zákazníkov ľahko zrozumiteľná.