JANA ZEMKOVÁ

FOTOGRAFICKÉ A VIDEO SLUŽBY

Nikdy predtým nemal vizuálny obsah, video a kvalitná fotografia takú silu ako dnes. Dokáže predávať, presviedčať a meniť názory. Spolupracujeme s profesionálnymi kameramanmi, fotografmi a režisérmi, ktorí marketingové produkty tohto druhu zrealizujú pre vás kreatívne, vo vysokej kvalite a na formálnej i obsahovej profesionálnej úrovni. Zo skúseností vieme, že ak chcú firmy prezentovať svoje realizácie, materiály, výrobky, musia mať kvalitné fotografie. Ak je to napr. stavebná firma, dodávateľ okien, stolárska firma, dizajnér, výrobca kuchýň alebo developer, musí rátať s tým, že nestačí mať len fotky produktov, ale aj ilustračné fotografie, aby si zákazník vedel predstavil prvok ako súčasť celku. Kvalitná fotka výrazným spôsobom zvyšuje prestíž, atraktivitu i záujem o prezentovaný produkt, službu. Ponúkame vám fotografické služby pre: INTERIÉRY, EXTERIÉRY, ARCHITEKTÚRA, STAVBY KOMERČNÉ PRIESTORY, HOTELY, REŠTAURÁCIE, APARTMÁNY, NEHNUTEĽNOSTI, KRAJINA.

Referencie