TVORBA OBSAHU

ZÁKLADNÝM NÁSTROJOM VAŠEJ KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE JE KVALITNÝ OBSAH KAŽDÉHO PREZENTAČNÉHO MATERIÁLU, S KTORÝM VSTUPUJETE DO KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU. ČO TÁTO SLUŽBA ZAHŔŇA?

  • TVORBA TLAČOVÝCH SPRÁV

Aby sa verejnosť a média dozvedeli o vašich aktivitách, novinkách a službách, vytvoríme pre vás tlačové správy s pútavým obsahom a dosahom na komunikačné a mediálne kanály.

  • TVORBA ODBORNÝCH ČLÁNKOV
  • Účinné oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom profesionálneho spracovania textových podkladov do podoby odborných článkov, vďaka ktorým sa komunikovaná informácia dostane bez reklamného charakteru ku konečnému zákazníkovi s dôrazom na efektivitu a zachovanie dôveryhodnosti informácie.
  • NAPLNENIE WEBU OBSAHOM

Buďte so svojimi zákazníkmi neustále v kontakte prostredníctvom pútavého obsahu a  jeho pravidelnej aktualizácie. 

  • SPRÁVA WEBU A SOCIÁLNYCH SIETÍ

Socializujte svoju firmu! Sociálne siete predstavujú efektívny spôsob ako ešte viac podporiť značku a nadviazať kontakty v online prostredí.  

  •  TVORBA NEWSLETTROV

Operatívne informujte o vašej činnosti a novinkách prostredníctvom emailu! Efektívne, za  nízke náklady a s okamžitou merateľnosťou!