GRAFIKA

VÁŠ POZITÍVNY IMIDŽ A IDENTITU VO VÝZNAMNEJ MIERE OVPLYVŇUJE VÁŠ WEB, REKLAMNÉ MATERIÁLY A VŠETKY NÁSTROJE, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH KOMUNIKUJETE S VEREJNOSŤOU.

ZABEZPEČÍME PRE VÁS GRAFICKÝ DIZAJN SPĹŇAJÚCI NAJNOVŠIE TRENDY A TYPOGRAFIU!

NAVRHNEME:

  • KREATÍVNU KORPORÁTNU IDENTITU (LOGO A KOMPLETNÝ DIZAJN MANUÁL)
  • WEB GRAFIKU
  • GRAFIKU PRE RÔZNE TYPY TLAČOVÍN: KATALÓGY, LETÁKY, BILLBOARDY