JANA ZEMKOVÁ

PERSONALISTIKA, PERSONÁLNA PSYCHOLÓGIA, PSYCHODIAGNOSTIKA

Poskytneme vám detailné informácie o vašich uchádzačoch o zamestnanie, resp. vašich spolupracovníkoch a zamestnancoch s cieľom uplatnenia ich jedinečnosti v pracovnom procese. Využívame viaceré vysoko spoľahlivé analytické metódy založené na personálnej psychológii a iných vedných disciplínach. Psychodiagnostika môže byť mimoriadne efektívnou súčasťou výberového procesu kandidátov pre pozície interných alebo externých spolupracovníkov. 

  • osobnostne predpoklady
  • organizačné schopnosti
  • obchodný potenciál
  • silné a slabé stránky osobnosti
  • celostné osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, spôsob myslenia, sila presadenia, kreativita, jedinečný potenciál osobnosti